Czwarty Dzień Dni Seniora – Biesiada Integracyjna z potańcówką i grami sportowymi TKKF „Licznikowiec”

Napisano w Bez kategorii

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70