Pracownia Złotej Igły, to czwartkowe zajęcia podczas których seniorzy mogą tworzyć własne stylizacje lub
szyć rzeczy użytku codziennego np. fartuszki z kolorowej bawełny.

Napisano w Bez kategorii

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70