Turniej bilarda

Dnia 11 października 2021 roku zakończyły się rozgrywki Turnieju Bilardowego zorganizowanego w Dziennym Domu Senior-Wigor z okazji obchodów XVI Dni Seniora.
I miejsce zajęła Pani Teresa Schmidt, II miejsce: Pan Jerzy Guściora, III miejsce- Pan Stefan Babij. Poza wartościami niesionymi przez rywalizację sportową uczestnicy świetnie bawili się podczas wspólnej integracji.

Napisano w Informacje

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70