Alkoholizm oczami seniora – warsztaty

14 października w Dziennym Domu SENIOR- WIGOR przy ul. Saperów 27 rozpoczął  się program „Alkoholizm oczami seniora” w ramach lokalnej międzypokoleniowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
9 – tygodniowe warsztaty plastyczno – profilaktyczne, mają na celu zaangażowanie seniorów w stworzenie plakatu skierowanego do młodzieży o tematyce przeciwalkoholowej. Zaplanowano 12 spotkań integracyjnych w miłej, twórczej atmosferze, przy kawce, herbatce i ciasteczku. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapraszamy seniorów z różnych instytucji a także tych niezrzeszonych. 

Napisano w Informacje

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70