Podzękowania

Dziękujemy wszystkim instytucjom, które współorganizowały z nami, czyli Dziennym Domem „Senior-WIGOR”, Obchody XVI Dni Seniora 2021. Podziękowanie niech przyjmie:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta Świdnicy, Miejska Biblioteka Publiczna, Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku,Klub Senior+ ul. Malinowa 2, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Świdnicki Ośrodek Kultury,Ośrodek Sportu i Rekreacji, Świdnicka Rada Seniorów, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Straż Miejska. Było pięknie!

Napisano w Bez kategorii

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70