Akty prawne

Utworzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Świdnicy:

Uchwała nr X/97/15 Rady Miejskiej w Świdnicy, z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zasady odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Świdnicy: [ kliknij ]

Regulamin organizacyjny: [ kliknij ]

Ustawa o samorządzie gminnym: [ kliknij ]
Ustawa o finansach publicznych: [ kliknij ]
Ustawa o rachunkowości: [ kliknij ]
Kodeks Postępowania Administracyjnego: [ kliknij ]
Ustawa o pomocy społecznej: [ kliknij ]