Akty prawne

Utworzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Świdnicy:

Uchwała nr X/97/15 Rady Miejskiej w Świdnicy, z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zasady odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Świdnicy: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/zalacznik?idZalacznika=1216571
Ustawa o samorządzie gminnym: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/446/1
Ustawa o finansach publicznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000885
Ustawa o rachunkowości: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=a42fa0cf-ceca-44b8-b54e 3e8e7dba7486&groupId=764034
Kodeks Postepowania Administracyjnego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168
Ustawa o pomocy społecznej: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593