Akty prawne

Utworzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Świdnicy:
Uchwała w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior-WIGOR
Zasady odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”
w Świdnicy: [ kliknij ]
Ustawa o samorządzie gminnym: [ kliknij ]
Ustawa o finansach publicznych: [ kliknij ]
Ustawa o rachunkowości: [ kliknij ]
Kodeks Postępowania Administracyjnego: [ kliknij ]
Ustawa o pomocy społecznej: [ kliknij ]

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70