Dla niepełnosprawnych

Wszelkie informacje dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym znajdziesz  tu http://pcpr.swidnica.pl/pages/menu-gorne/niepelnosprawni.php
http://www.niepelnosprawni.pl/

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70