Dla niepełnosprawnych

Wszelkie informacje dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym znajdziesz  tu http://pcpr.swidnica.pl/pages/menu-gorne/niepelnosprawni.php
http://www.niepelnosprawni.pl/