Domy Pomocy Społecznej

Rejestr Domów Pomocy Społecznej na Dolnym Śląsku:
http://bip.duw.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/wydzial-polityki-spole/52,dok.html

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70