Domy Pomocy Społecznej

Rejestr Domów Pomocy Społecznej na Dolnym Śląsku:
http://bip.duw.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/wydzial-polityki-spole/52,dok.html