Dzienny Dom „Senior-WIGOR”

Dzienny Dom jako ośrodek zapewnia wsparcie seniorom nieaktywnym zawodowo, w wieku powyżej 60 roku życia oraz kompensuje skutki samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności a także propaguje model godnego życia w wieku senioralnym.

Skierowanie do  Dziennego Domu „Senior – WIGOR”  następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela prawnego.

Podstawą do korzystania z usług Domu jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Świdnicy przyznająca tę formę pomocy, wydana w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania zainteresowanego. 

Koszt pobytu uzależniony jest od wysokości dochodu.

Osoby zainteresowane  dokładniejszymi  informacjami na ten temat prosimy o kontakt :

 • Dzienny Dom Senior – WIGOR, ul. Saperów 27
  Kierownik B. Juszczyk- Galas nr tel.
  74-640-73-65 lub 74-853-87-70
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Franciszkańska 7
  Koordynator Działu Pomocy Środowiskowej  p. M. Kosterka nr tel.
  74-854-90-52
  lub Sekcja usług opiekuńczych: 
  74-854-90-59

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70