Kadra

 Barbara Juszczyk-Galas          Kierownik placówki

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY:

Magdalena Pilarz Główna Księgowa
Małgorzata Czajkowska Inspektor ds. Kadr i Płac

DZIAŁ OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNY:

Monika Masłowska   Instruktor Terapii Zajęciowej
Jolanta Rosińska Gerontopedagog
Anna Urawska Pracownik Socjalny
Marzena Desput-Gol Fizjoterapeuta- Opiekun
Wanda Żur Opiekun
Agnieszka Moskwa                                                                     Opiekun

DZIAŁ OBSŁUGI:

Dorota Szerszeń Szef Kuchni
Grzegorz Kowalski Kucharz
Aleksandra Kamińska Magazynier- Intendent
Krzysztof Cerk

Robotnik Gospodarczy

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:

Elżbieta Dudziak Instruktor Tańca
Michał Sokołowski Instruktor Muzykoterapii