Kadra

 Barbara Juszczyk-Galas          Kierownik placówki

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY:

 

Magdalena Nyga Główna Księgowa
Małgorzata Czajkowska Inspektor ds. Kadr i Płac

DZIAŁ OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNY:

Monika Masłowska   Instruktor Terapii Zajęciowej
Jolanta Rosińska Gerontopedagog
Anna Tofkin Pracownik Socjalny
Marzena Desput-Gol Fizjoterapeuta- Opiekun
Marta Haręza Logopeda kliniczny
Anna Gniewek Psycholog
Wanda Żur Opiekun
Maria Kuś  Opiekun
Agnieszka Moskwa Opiekun

DZIAŁ OBSŁUGI:

Dorota Szerszeń Szef Kuchni
Grzegorz Kowalski Kucharz
Aleksandra Kamińska Magazynier- Intendent
Barbara Szczepaniak Pomoc kuchenna
Krzysztof Cerk Robotnik Gospodarczy

 

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:

Elżbieta Dudziak Instruktor Tańca
Michał Sokołowski Instruktor Muzykoterapii

 

 

 

 

 

 

 

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70