Kadra

 Barbara Juszczyk-Galas          Kierownik placówki

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY:

Magdalena Pilarz Główna Księgowa
Małgorzata Czajkowska Inspektor ds. Kadr i Płac

DZIAŁ OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNY:

Katarzyna Kamianowska Koordynator

Instruktor Terapii Zajęciowej

Monika Masłowska Instruktor Terapii Zajęciowej
Anna Urawska Pracownik Socjalny
Marzena Desput-Gol Fizjoterapeuta- Opiekun
Wanda Żur Opiekun
Agnieszka Moskwa Opiekun

DZIAŁ OBSŁUGI:

Dorota Szerszeń Szef Kuchni
Grzegorz Kowalski Kucharz
Aleksandra Kamińska Magazynier- Intendent
Arkadiusz Grzelczyk Konserwator

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:

Elżbieta Dudziak Instruktor Tańca
Michał Sokołowski Instruktor Muzykoterapii

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70