Świdnicka Karta Seniora

Uchwała nr XXI/219/2016 Rady Miejskiej w  Świdnicy z dnia 24 czerwca 2016 r., w sprawie przyjęcia Programu „Świdnicka Karta Seniora”
http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/zalacznik?idZalacznika=1243555

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70