Klub seniora „Osiedle Młodych”

Klub Seniora ul. M.K. Słobódzkiego 21 a, osiedle Młodych,  w filii  nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy
Klub czynny: poniedziałek i czwartek, godz.16.00-18.00
Zajęcia: integracyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, pogadanki, prelekcje, zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje seniorów a także wycieczki, imprezy okolicznościowe.

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70