Kontakt

Dzienny Dom „Senior-WIGOR”, ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica,
Województwo Dolnośląskie

Kierownik                                                                      tel./ fax  74 / 640 73 65

Księgowość, Kadry, Pracownik Socjalny, Intendent              tel. 74/  853 83 20

Instruktor Terapii Zajęciowej                                                   tel. 74/ 853 87 70

Inspektor Danych Osobowych iod@senior-wigor.swidnica.pl

Facebook:  https://www.facebook.com/dziennydomseniorplus2022
E- mail:      dzienny.dom@senior-wigor.swidnica.pl

Kierownik Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w sprawie interwencji i skarg przyjmuje w każdą środę, w godz. 10.00 -11.00. 

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70