Kontakt

miejsce: Centrum Organizacji Pozarządowych
adres:    Długa 33, 58-100 Świdnica,
telefon:  74/ 646 29 02
dyżury:  każdy czwartek,  godz. 11.00-13.00, pokój nr 6

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70