Kontakt

miejsce: Centrum Organizacji Pozarządowych
adres:    Długa 33, 58-100 Świdnica,
telefon:  74/ 646 29 02
dyżury:  każdy czwartek,  godz. 11.00-13.00, pokój nr 6