Kontakt

Dzienny Dom „Senior-WIGOR”, ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica,
województwo Dolny Śląsk

Kierownik                                                                   tel./ fax  74 / 640 73 65

Księgowość, Kadry, Pracownik Socjalny, Intendent    tel. 74/  8 53 83 20

Instruktor Terapii Zajęciowej, Gerontopedagog          tel. 74/ 853 87  70

https://www.facebook.com/dziennydomseniorwigor2015/
e- mail: senior-wigor@swidnica.pl

Kierownik Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w sprawie interwencji i skarg przyjmuje
w każdą środę, w godz. 10.00 -11.00. 

 

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70