Nasza oferta

Dzienny Dom zapewnia wsparcie seniorom nieaktywnym zawodowo, w wieku powyżej 60 roku życia oraz kompensuje skutki samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności a także propaguje model godnego życia w wieku senioralnym.
Seniorzy w naszym Domu mogą korzystać z :

 • usług opiekuńczych
 • terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymania kondycji psychofizycznej:
  – zajęcia ruchowe z piłkami
  – zajęcia ruchowe na stepie
  – spacer z kijkami
  – zajęcia ze śpiewu
  – zajęcia teatralne
  – zajęcia plastyczne
  – trening pamięci
  – zajęcia ogrodnicze-hortiterapia
  – zajęcia taneczne-choreoterapia
  – klub dobrej książki-biblioterapia
  – klub filmowy
  – zajęcia komputerowe
  – zajęcia „Złotej Igły”

 • usług rehabilitacyjnych
 • posiłku w formie obiadu
 • poradnictwa specjalistycznego
 • zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych i kulturalnych:
  – imprezy okolicznościowe
  – zabawy taneczne
  – wycieczki rekreacyjne i krajoznawcze
  – imprezy sportowe
  – festiwale i przeglądy artystyczne

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70