O nas

W dniu 28 sierpnia 2015 r. uchwałą nr X/97/15 Rady Miejskiej  w Świdnicy nastąpiło przekształcenie dotychczasowego Ośrodka Wsparcia – Domu Dziennego Pobytu „Przystań” działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy poprzez utworzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Świdnicy przy ul.Saperów 27.

Ośrodek powstał z dniem 1 września 2015 roku a funkcjonowanie zaczął z dniem 1 października 2015 r.

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Świdnicy jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Świdnica, działającą w formie jednostki budżetowej.
Placówka dysponuje 130 miejscami i jest czynna od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 8.00-16.00.

Pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” jest odpłatny. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” ustalane są na podstawie uchwały nr X/98/2015 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 sierpnia 2015 r. 

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70