Porady prawne

Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej
to miejsce, w którym mieszkańcy Świdnicy mogą uzyskać porad dotyczących problemów mieszkaniowych, pracy, bezrobocia, ubezpieczenia społecznego, problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny ( alimenty, ojcostwo, stosunki majątkowe małżonków, zasiłki, świadczenia na dzieci, rozwód, separacja i inne)

miejsce: ul. Kościelna 10,
kontakt: tel. 74 640 57 07
dyżury:  poniedziałek- wtorek środa, godz. 15.30-18.30
              czwartek- piątek sobota, godz. 10.00-14.00

Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna przy Parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP
miejsce, w którym udzielane są porady osobom potrzebującym, w sprawach opiekuńczych, wychowawczych i rodzinnych, doświadczających przemocy w rodzinie, w zakresie prawa pracy.

miejsce: ul. Budowlana 6, ( II piętro)
kontakt: tel. 516-739-515
dyżury: czwartek, godz.16.00-18.00

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
to punkt udzielający wsparcia w zakresie szeroko rozumianej interwencji kryzysowej.

miejsce: ul. Żeromskiego  16/8
kontakt: tel. 74 865- 58-15
dyżury: poniedziałek 15.00-19.00
             wtorek           17.00-19.00
             czwartek       08.00-11.00 ( ul. Wałbrzyska)

………………………………………………………..

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
porady prawne, obywatelskie, mediacje, udzielane są w Centrum po telefonicznym umówieniu.

miejsce : ul. Długa 33
kontakt: 74 646-29-02

Radca prawny

kontakt: 698-663-078
dyżury: 15.00-16.00

Biuro Porad Obywatelskich

kontakt: 74 665-16-60
dyżury: wtorek  14.00-18.00,
             piątek   10.00-14.00

Ośrodek Mediacyjny

kontakt: 510-086-668
dyżury:  środa 12.00-18.00

Porady psychologiczne

kontakt: 607 877 930
dyżury:   środa, godz. 15.00-18.00
…………………………………………………………

Caritas Diecezji Świdnickiej

miejsce: Westerplatte 4-6
kontakt: 74 851-25-04,
e-mail:   swidnica@caritas.pl
dyżury:  13.30-15.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
porady w ośrodku udzielane są klientom MOPS skierowanym przez pracownikom socjalnego Ośrodka, w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej,
w poniedziałki i środy. Termin spotkania pracownik socjalny ustala z Działem Pomocy Specjalistycznej Ośrodka.

miejsce: Wałbrzyska 15
kontakt: 74 852-13-27 wew. 30
e-mail:   ośrodek@mops.swidnica.pl

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70