Postępowania

Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
w Świdnicy na rok 2022

Wszelkie informacje w odnośniku poniżej:

https://bip.swidnica.nv.pl/ddp,a,124896,dostawa-artykulow-zywnosciowych-na-potrzeby-dziennego-domu-senior-wigor-w-swidnicy-na-rok-2022.html

Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
w Świdnicy na rok 2021

Wszelkie informacje w odnośniku poniżej:

http://bip.swidnica.nv.pl/ddp,a,124887,dostawa-artykulow-zywnosciowych-na-potrzeby-dziennego-domu-senior-wigor-w-swidnicy-na-rok-2021.html

Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
w Świdnicy na rok 2020

Wszelkie informacje w odnośniku poniżej:

http://bip.swidnica.nv.pl/ddp,a,124886,dostawa-artykulow-zywnosciowych-na-potrzeby-dziennego-domu-senior-wigor-w-swidnicy-na-rok-2020.html

Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
w Świdnicy na okres od 01.10. 2019 do 31.12.2019

Wszelkie informacje w odnośniku poniżej:

http://bip.swidnica.nv.pl/ddp,a,124885,dostawa-artykulow-zywnosciowych-na-potrzeby-dziennego-domu-senior-wigor-w-swidnicy-na-okres-od-01102.html

Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Dziennego Domu „Senior-WIGOR
w Świdnicy na rok 2019

Wszelkie informacje w odnośniku poniżej:

http://bip.swidnica.nv.pl/ddp,a,124884,dostawa-artykulow-zywnosciowych-na-potrzeby-dziennego-domu-senior-wigor-w-swidnicy-na-rok-2019.html

Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
w Świdnicy na rok 2018.

Wszelkie informacje w odnośniku poniżej:
http://www.ddp.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/

Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
w Świdnicy na rok 2017.

Wszelkie informacje w odnośniku poniżej:
http://www.ddp.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70