Program Senior-WIGOR

Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20150000341

Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20210000010

Obowiązek informacyjny: [ kliknij ]

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70