Skład Rady II kadencji

            Przewodniczącym Rady Seniorów w Świdnicy
jest pan Marian Wilczyński

 Lista osób wchodzących w skład Rady

 1. Balcerek Dorota
 2. Denysiewicz Zofia
 3. Deptuła Kazimierz
 4. Grusiecki Jan
 5. Ilnicka Krystyna
 6. Iwanicka Maria
 7. Kaczkowska Gabriela
 8. Kielar Ryszard
 9. Malinowska Lucyna
 10. Michalska Maria
 11. Pawelec Władysława
 12. Piątkowska Lucyna
 13. Śliwa Teresa
 14. Wierzbicka Danuta
 15. Wilczyński Marian
 16. Woźny Tadeusz
 17. Zając Kazimiera

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70