Skład Rady III kadencji

            Przewodniczącym Rady Seniorów w Świdnicy
jest pan Kielar Ryszard

wiceprzewodniczący:  Mścisz Albert

sekretarz: Kasprowicz-Gładysz Maria

 Lista osób wchodzących w skład Rady

 1. Balcerek Dorota
 2. Deptuła Kazimierz
 3. Dybciak Zdzisław
 4. Fitrzyk Jerzy
 5. Grusiecki Jan
 6. Kasprowicz-Gładysz Maria
 7. Kielar Ryszard
 8. Klacewicz Aleksandra
 9. Lewicka Lucyna
 10. Mieńko Jolanta
 11. Mścisz Albert
 12. Olejniczak Bolesława
 13. Przybyła Barbara
 14. Spodymek-Kapuścińska Sabina
 15. Szydełko Elżbieta
 16. Uczkoronic Mariola
 17. Wojtal Bogusław

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70