Statut i Regulamin

Statut Dziennego Domu „Senior-WIGOR”:
Uchwała w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior-WIGOR
Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu”Senior-WIGOR”:
Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Senior-WIGOR

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70