Świdnicka Rada Seniorów

       W dniu 7 czerwca 2018 r. odbyły się wybory do Rady Seniorów w Świdnicy. Rada działa, jako ciało konsultacyjne, doradcze i inicjatywne. Powstała w roku 2014 w celu pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych. Przedstawiciele tej organizacji biorą czynny udział w obchodach Dni Seniora, Senioriadzie, czy też w zawodach rekreacyjnych. Współpracują z podmiotami, których statutową działalnością jest dobro na rzecz osób starszych, czyli art. z Dziennym Domem Senior Wigor, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, TKKF Licznikowiec i klubami seniora na Osiedlu Młodych i Zarzeczu  oraz trzema klubami seniora prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. Członkowie Rady Seniorów współuczestniczyli w organizacji takich przedsięwzięć jak: Świdnicka Karta Seniora, Ogólnopolska Karta Seniora, Koperta Życia i szczepienia dla seniorów.

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70