Usługi opiekuńcze

Informacje dotyczące usług opiekuńczych świadczonych w Świdnicy,  w linku:
http://um.swidnica.pl/ftpum/pub/mops/uslugi-opiekuncze/

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70