Warunki przyjęcia

Z usług Dziennego Domu mogą korzystać osoby, które spełniają poniższe warunki:

  • osoby powyżej 60 r.ż
  • osoby nieaktywne zawodowo
  • są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania
  • są niesamodzielne,  bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego
  • posiadają niskie dochody
  • posiadają złe warunki mieszkaniowe
  • będący mieszkańcami Świdnicy