Warunki przyjęcia

Z usług Dziennego Domu mogą korzystać osoby, które spełniają poniższe warunki:

  • mają ukończony 60 r.ż
  • są nieaktywne zawodowo
  • są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania
  • są niesamodzielne,  bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego
  • posiadają niskie dochody
  • posiadają złe warunki mieszkaniowe
  • są mieszkańcami Świdnicy

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70