Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze

Wykaz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych na Dolnym Śląsku:
http://www.wson.wroc.pl/index.php/informator/dolnoslaskie-zol-e

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70