Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze

Wykaz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych na Dolnym Śląsku:
http://www.wson.wroc.pl/index.php/informator/dolnoslaskie-zol-e