Zostań partnerem

Aby zostać Partnerem ,,Świdnickiej Karty Seniora” wystarczy zgłosić swój akces poprzez podpisanie Porozumienia z Gminą Miastem Świdnica, oferując swe towary, bądź usługi na warunkach preferencyjnych dla seniorów. Miejsce prowadzenia działalności przez Partnera,          w sposób widoczny dla odbiorców, oznaczone zostanie naklejką z logo Programu.
Również na plakatach i w innych materiałach informacyjnych pojawi się logo Programu, potwierdzające honorowanie Karty.

 

 

Dzienny Dom Senior - Wigor
ul. Saperów 27, 58-100 Świdnica
tel. 74 853-87-70